Month: November 2019

NẤM HOÀNG ĐẾ – NẤM MILKY

I- Nguồn gốc nấm Hoàng Đế- nấm Milky Nấm Hoàng Đế ( Milky trắng) được xác định ở bang miền đông Ấn Độ thuộc Tây Bengal. Trong tự nhiên, nấm hoàng đế được các nhà khoa học tìm thấy tại những vùng rừng rậm tại khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của Ấn …